Yatırım Fonu Nedir

Yatırım yapmak isteyenlerin merak ettikleri soruların başında Yatırım Fonu Nedir? sorusu gelmektedir. Yatırım fonu kolektif bir yatırım aracıdır. Yatırımcıların birikimlerinin çeşitli sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmek amacıyla bir havuz içerisinde toplanması ve işinde profesyonel portföy yöneticileri tarafından yönetilmesi esasına dayanmaktadır. Yatırım fonları yatırımcılardan topladıkları paraları, hisse senedi, tahvil benzeri sermaye piyasası araçlarında ve kıymetli madenlerde inançlı mülkiyet esasında yönetilirler. İnançlı mülkiyet esası, tasarruf sahiplerinin fon iç tüzüğünde belirtilen kurallar çerçevesinde bir sözleşmeyle, fonla ilgili yapılacak muameleleri kurucuya devretmeleri ve kurucunun devredilen fonları tasarruf sahiplerinin tüm haklarını koruyacak şekilde yönetmesidir.

Yatırım Fonu Ne Demek? Portföy Yönetim Şirketleri

Yatırım fonu ne demek?” pek çok yatırımcı tarafından merak edilmekle birlikte, nerelerden yatırım fonuna başvurulabileceği sorusu da önem kazanmaktadır. Tasarruf sahipleri aracı kuruluşlardan, şirketlerden ya da menkul kıymetler borsalarından hisse senedi ve tahvil alabilirler. Ancak menkul kıymetlere yatırım yapmak deneyim ve bilgi gerektiren bir işlemdir.

Bunun yanı sıra bireysel birikimler yeterli büyüklüğe ulaşamadıklarından, bireysel yatırımlarla oluşturulan portföylerde yeterli risk dağılımı oluşmayabilir. Bu riskler anapara açısından olduğu kadar portföylerin getirisi açısından da önemlidir.

Nasıl Alınır?

Bu sebeple sermaye piyasasında kolektif yatırım aracı olan yatırım fonları oluşturulmuştur. Yatırım fonları sadece sermaye piyasasında olan portföy yönetim şirketleri tarafından kurulabilirler. Portföy yönetim şirketleri öncelikle bir iç tüzük belirlemeli ve mevzuatta belirtilen şemsiye fon türlerinden birisini kurmalıdır.

Kurulan şemsiye fonların herhangi bir mal varlığı bulunmamakla birlikte, şemsiye fonlar sadece çatı vazifesi görmektedirler. SPK’ya başvuru yapmaları halinde sigorta şirketleri, bankalar, aracı kurumlar, emekli ve yardım sandıkları portföy yönetim şirketi belgesi alarak fon kurabilirler. SPK’ya, katılma payı sahiplerine, resmi dairelere ve fon adına üçüncü kişilere karşı tüm yetki fon kurucusuna aittir.

Nasıl Kazandırır?

Yatırım Fonlarıyla Nerelere Yatırım Yapabilir?

Yatırım fonları aşağıda maddeler halinde sıralanmış olan tüm menkul kıymetlere yatırım yapabilirler.

  1. Yabancı ülkelerdeki şirketlerin hisse senetleri,
  2. Türkiye’de kurulmuş şirketlerin hisse senetleri,
  3. Türk özel ve kamu borçlanma senetleri,
  4. Ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler,
  5. İhraç edilmiş ve borsalarda işlem gören sermaye piyasası araçları,
  6. Yabancı özel ve kamu borçlanma senetleri,
  7. Sermaye Piyasası Kurulunca uygun görülebilecek diğer sermaye piyasası araçları.

Yatırım fonları ile ilgili bilgi paylaşımı ve Forex hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için FOREX kategorimizi incelemenizi önemle tavsiye etmekteyiz.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.