TMSF Nedir? Ne Demek? Görevleri Nelerdir?

TMSF: Açılım olarak ”Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu” olarak adlandırılır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, müşterilerinin haklarını tüm usulsüzlüklere karşı korumak amacı ile kurulmuştur. Kurum, mevduat ve katılım fonlarında hak sahibi olan kişilerin, olası durumlarda maruz kalabileceği haklarının devlet ya da bu amaç ile kurulan kurumlar tarafından ödeneceğinin garantisini vermektedir. Kişinin maruz kaldığı hakların bazen bir kısmı, bazen de tamamı ödenebilmektedir.

tmsf ne demek

TMSF nedir ve ne iş yapar?

Türkiye’de hizmet sağlamakta olan mevduat ve katılım fonu kabulünde yetkili tüm kuruluşlar ve aynı zamanda yurt dışında hizmet sağlamakta olan ancak Türkiye üzerinde de şubeleri bulunan tüm kuruluşlar, bu sigorta sistemine zorunlu olarak tabi tutulmaktadır. Gerçek ya da tüzel kişiler üzerinden açılarak ticaret amaçlı kullanılan hesaplar, sigorta kapsamı içerisinde yer almamaktadır. Türkiye’de mevduatın ve katılım fonlarının sigortalanması yetkisi tasarruf mevduatı sigorta fonu, kısa adı ile TMSF tarafına aittir.

TMSF Görevleri Nelerdir

Tasarruf mevduatı sigorta fonu (TMSF) görevleri;

  • Gerçek kişilere ait katılım fonlarını sigorta altında korumak,
  • Merkez bankası, Kurul ve Hazine Müsteşarlığı onayını alarak sigortaya dahil edilecek olan fon tutarlarını belirlemek,
  • Risk esaslı olan sigorta priminin tahsil zamanını ve diğer hususları belirlemek,
  • Faaliyet izni kaldırılmakta olan ve doğruluğu hiçbir şüpheye yer vermeyecek şekilde kanıtlanan mevduat ve katılım fonunun sigorta kapsamındaki kısmını doğrudan ya da ilan edeceği başka bir banka aracılığı ile kaynaklarından ilgili kişiye ödemek,
  • Yapılan denetlemelerin sonucunda BDDK kanalından finans kuruluşunun faaliyet izinlerinin kalkması sonucu iflas ve tasfiye işlemlerinin tümünü gerçekleştirmek,
  • Fon uyuşmazlıklarını önlemek amacı ile zamanında tedbir almak,
  • Fonda yaşanana herhangi bir sıkıntıda adli ve idari merciler ile beraber savunma ve çözümlenme adına gerekli tüm işlemleri gerçekleştirmek.

Yurt Dışında Yaşayanların Fonları TMSF Sigortası Kapsamına Girer mi?

Yurt dışında ikamet etmekte olan yerli ve yabancı gerçek kişilere ait yurtiçi şubelerde bulunmakta olan tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ve faiz toplamları sigorta kapsamı içerisinde yer almaktadır. Kişinin sigortadan yararlanabilmesi için Türkiye’de ikamet etme zorunluluğu bulunmamaktadır.

tmsf ne demek

TMSF nedir ve ne iş yapar?

TMSF Sigortasına Dahil Olmayan Kurumlar

Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu bu sigorta kapsamında yer almaz. Bu nedenle bu konuları dikkatli bir analiz sonucuna göre değerlendirmek gerekmektedir. Dilerseniz resmi İnternet sitesine giriş yaparak, konular hakkında bilgide alabilirsiniz.

1 Yorum

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.