Şahıs Şirketi Nedir

Şahıs Şirketi Nedir?

Bir şirket kurulumunda 2 veya daha fazla kişilerin oluşturulması koşul sunulmaktadır. Bu duruma sadece bir şirket gözü ile bakılmadan ortaklık da denilebilir. Bu kişiler ekonomik ve ticari faaliyetler için oluşturdukları bu kuruluşa bir isim vererek oluşturulmak için gerekli şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Peki Şahıs Şirketi Nedir?: Tüzel kişilere sahip olan bu ortakların, küçük çaplı veya daha geniş bir ortaklığı bulunan bu yerler için de şahıs şirketi denmektedir. Genellik küçük çaplı ve düşük iş kapasitesi bulunan kişilerin sahip olabileceği girişimlerin oluşturduğu bir kuruluştur.

Şahıs Şirketi Nedir

Şahıs Şirketi Nedir

Şahıs Şirketi Özellikleri Nelerdir

Her şirket belli başlı özellikleri ve gereklikleri bulunmaktadır. Şahıs şirketi özellikleri arasında ise;

 • Bu kurumların ortakları kurum vergisine mükellef değillerdir.
 • Bulunan ortakların şirket borçları sorumlulukları sınırsızdır.
 • Ortak sayısı azdır ve belirli ortakları bulunmaktadır.
 • Bulunan ortaklık payları, bir diğer ortağa bildirilmeden satılamaz ve başkalarına devredilemez.
 • Ortaklar sanal kişilerden oluşamaz ve gerçek kişilerdir.
 • Maliyeti diğer şirketlere oranla azdır
 • Kurulumu da diğer şirketlere oranla daha kolaydır.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur

Her kurum ve kuruluşun gerektirdiği gibi şahıs şirketi için de belli başlı evraklar ve yapılmasının gerektiği bazı bildirimleri bulunmaktadır. Şahıs şirketi nasıl kurulur diye merak ediyorsanız, kurulumu en basit olan şirkettir ve birkaç gün içerisinde işlemleri tamamlanabilir. Şahıs şirketi kurmak için gerekli evraklar arasında;

 • İmza sirküleri
 • 2 adet ikametgah
 • İmza tescil beyannamesi
 • 2 adet nüfus cüzdanı resmi
 • Vergi dairesinden dilekçe
 • İşe başlangıç formu

Bunlar dışında şahıs şirketi kurulum aşamaları;

 • Belge tamamlanması
 • Şirket tescili yapılması
 • Vergi hesap numarası için başvuru yapılarak alınması
 • Gerekli defterlerin alınması ve tasdik edilmesi
 • Yoklama tutağının ayarlanması
 • Yazar kasa levhası ve vergi levhası alınması
 • Gider pusula ve fatura irsaliye belgelerinin basılması
 • Sicil gazetesi ilanı ve ilgili oda için kayıt yaptırılması
 • İş yeri açmak için gerekli açma ve çalışma ruhsatı alınma
 • SSK ve Bağkur gibi işlemlerin tamamlanması

Şahıs Şirketi Kurmanın Kazandıracağı avantajları

 • Kurulum kolay olan şahıs şirketi avantajları arasında;
 • Kademeli bulunan vergi sistemi
 • Düşük defter tasdik ücreti ve düşük muhasebeci ücreti
 • Kurulumu kısa sürede tamamlanması

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

 • Her ne kadar başlangıç için vergi oranı düşük gözükse de, limited şirket tarzı şirketlerin sabit %20 vergi oranı bulunurken, şahıs şirketi için artan ciro ile vergi oranı da %20 den fazla bir vergiye sahip olabilir
 • İtibar açısından diğer şirketlere kıyasla daha az itibar görmektedir.

Şahıs Şirketi Türleri Nelerdir?

İçerisinde birçok farklı tür barındırmaktadır. Şahıs şirketi türleri arasında;

 • Adi Şirket
 • Kolektif Şirket
 • Komandit Şirket
 • Şirketler için bilgi verecek olursak;
Şahıs Şirketi Nedir

Şahıs Şirketi Nedir

Adi Şirket
Bulunan sahibinden ayrı bir varlığı bulunmaz ve en basit şirket tarzıdır. Borçlar kanununda tüzel kişilikler bulunmaktadır. Adi şirket, sözleşmesinde herhangi bir şekle bağlı olmadığı gibi ortakların aynı amaç için sarf ettiği malları ortak göstermek için taahhüt ettikleri bir şirket türüdür.

Kolektif Şirket
Pek yaygın olarak kullanılmayan kolektif şirket türü, ortakların kişisel emek ve gayretlerine göre önem kazandığı, ticari işletmeler için kullanılan bir şirket türüdür. Ayrıca bunun yanında da şirket ortakları, ortak olurken bütün mallarını beyan etmesi ve şirket borcundan dolayı da gösterilmesi gerekmektedir. Küçük çapta ve orta çapta işletmeler için toptancı tarzı işletmeler için kolektif şirket kurulması daha uygundur.

Komandit Şirket
İki ve ya daha çok kişiler tarafından kurulabilecek ticari işletme amaçlı kurulan şirkettir. Komandit şirket, belirgin özellikleri arasında, ortaklarının bir kısmının bazı sorumlulukları ve yetkisinin kısıtlı olmasıdır. Bu şekilde doğrudan ticaret yapılmadan kazanç elde etme durumunu sağlamaktadır. Şahıs Şirketi Nedir başlıklı yazımızı paylaşmaya çalıştık, umarız yardımcı olabilmişizdir. Teşekkür eder, saygılarımızı sunarız. Kredibanka.org

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.