Mevzuat Nedir?

Mevzuat Nedir?

Finansal kavramlardan birisi olan Mevzuat Nedir? sorusunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz. Mevzuat genel itibariyle yürürlükteki hukuk kurallarının bütününe denilmektedir. Türk mevzuat sistemi aşağıdan yukarıya doğru, tebliğ, yönetmelik, tüzük, kanun ve anayasadan oluşmaktadır. Tüm kurumlar kanunlar tarafından belirlenmiş çeşitli mevzuatlara tabidirler. Mevzuat sistemini oluşturan maddeleri incelememiz gerekirse,

MEVZUAT-nedir

ANAYASA

Mevzuatın oluşturulmasında en üst noktada başvurulan Anayasa, ülkede bulunan egemenlik haklarının kullanım yetkisinin içerisinde belirtilen şekillerde devlete verildiğini bildiren toplumsal sözleşmelerdir. Hukuki kurallar ve yapılardan üstün olan Anayasa’ya aykırı olan hiçbir kanun ve kural yürürlükte olamaz. Devletin temel kurumlarının nasıl işleyeceğini belirleyen Anayasa, bireyin ve toplumun temel haklarını koruma görevini üstlenmiştir. Genel hükümler, bireylerin topluma karşı görev ve sorumlulukları, temel hak ve özgürlükler, yasama, yürütme ve yargı gibi anayasal kurumları tanımlayan bölümlerden oluşmaktadır.

Kanun

Mevzuat ne demek? Tam olarak anlayabilmek için mevzuatı oluşturan adımların da bilinmesi önemlidir. Bunlardan birisi olan Kanun, bir anayasal hukuk sisteminde yetkili organlar tarafından oluşturulan hukuk kurallarıdır. Yürürlükte olan hukuk kurallarının tamamı mevzuat olarak değerlendirilir. Kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler hukuk kuralları olarak değerlendirilmektedir.

Tüzük

Mevzuat sisteminin öğrelerinden bir tanesi olan Tüzük, yasalarca belirlenen işlemlerin nasıl yapılacağını gösterir. Bakanlar kurulunca çıkarılan Tüzük, Cumhurbaşkanının imzalamasının ardından resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Kanunların uygulanmasına ilişkin esasları gösteren Tüzükler, Danıştay’ın denetimine tabidirler. Tüzükler, kurumların ve kuruluşların amaçlarını, görevlerini, izleyecekleri yol ve yöntemleri gösteren kurallar bütünüdür.

Yönetmelik

Mevzuatın anlamı ne net olarak anlayabilmek için Yönetmeliğin de ne olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Yönetmelik, kamu tüzel kişilerin ve bakanlıkların kendi görev alanlarını ilgilendiren tüzüklerin ve kanunların uygulanabilmesi için çıkarılan hukuk kurallardır. Yönetmeliklerin bir bölümü yürürlüğe girmek için resmi gazetede yayınlanırken, bir bölümü de resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girer. Hangi yönetmeliklerin resmi gazetede yayınlanmadan yürürlüğe girebileceği kanunlarda belirlenmiştir. Yönetmelikler kanun ve tüzüklere aykırı bir hüküm içeremezler. Ülke çapında uygulanan yönetmeliklerin yargısal denetimleri Danıştay tarafından yapılırken, diğer yönetmeliklerin uygulanmasında idari mahkemeler görevlidir.

Tebliğ

Sözcük anlamı haber verme, duyurma ve bildirme olan Tebliğ, kanunların nasıl anlaşılması gerektiği konusunda ilgili Bakanlıklar tarafından verilen bilgilerdir. Tebliğ sonrasında ilgili kişiler kanunla ilgili konu hakkında bilgilendirilmiş olarak kabul edilirler.

Bugün sizlere ”MEVZUAT NEDİR?” başlıklı yazımız ile bilgi paylaşımı yapmaya çalıştık. www.KrediBanka.Org Ana sayfası yardımı ile Bankacılık ve Finans konuları hakkında bilgi alabilirsiniz. Teşekkür ederiz.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.