Memur Maaşına Haciz Gelir mi

Memur Maaşına Haciz Gelir mi

Memur Maaşına Haciz Gelir mi

Memur Maaşına Haciz Gelir mi

Memurların maaşlarından yapılacak icrai kesintiler 2004 sayılı İKK’da açıklanmıştır. Memur Maaşına Haciz Gelir mi evet bu mümkün. Maaşların da yaşayacakları icrai durumlarda maaşları üzerine haciz konulması mümkündür. Ancak bu durum belirli bir miktar ile geçerlidir. Bir memur hakkında başlatılan icra takibi, kesinleşmesinden sonra maaşına yazılacak bir haciz müzekkeresi ile haczedilmeye başlanır. Bu miktar memur maaşının ¼ ünü geçemez. Ancak burada bazı istisnai durumlar vardır.

İcra takibi başlatan kurum ya da kişiler, bu işlemlerin yapılması için yüksek oranla bir avukatla çalışacaklardır. Avukatlar bu işlerin piri olduğundan, kanun her ne kadar ¼ demiş olsa da bu durumu memurun aleyhine çevirecek bazı özel durumları kullanabilirler. Örneğin evinize hacze gelip, haciz baskısı ile borçlu memura bir taahhütname imzalatabilir. Bu şekilde imzaladığınız taahhüt miktarını belirlenen tarihlerde ödemek zorunda kalırsınız. Aksi takdirde 3 aylık hapis cezası ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Diğer bir durum ise muvafakattir. Haciz esnasında ya da icra dairesinde maaşınızdan kesilmesini kabul ettiğiniz miktar maaşınızın ¼ ünü geçebilir. Ancak bu durum muvafakat ile geçerlidir.

Aynı şekilde bir memurun birden fazla icra dosyası ve borcu olabilir. Böyle bir durumda maaşın haczedilmesi sıra ile olur. Bu sıra ile maaş haciz müzekkeresinin yazılıp ilgili kuruma gönderilmesi tarihini esas alır. İlk maaş haciz müzekkeresini gönderen alacaklı maaş kesintisinde ilk sırayı alır. Devamında gelen maaş hacizleri kendilerinden önceki hacizlerin bitmesini beklemek zorundadır. Ancak bu durumda borçlu memurunu muvafakati ile değişebilir. Örneğin 1. Sıradaki alacaklı maaşın ¼ ünü haczederken, ikinci sıradaki alacaklı için borçlu memur maaşından 250 TL kesilmesine muvafakat ederse bu işlem gerçekleşir. Bunun dışındaki tüm hacizler kendisinden önce gelen maaş haczinin bitmesini ve sıranın kendilerine gelmesini beklemek zorundadır.

Memurlara özel krediler sunan Vakıfbank konumuzu okuyabilirsiniz.

Ayrıca bir memur borçlarından dolayı diğer icrai işlemlere maruz kalabilir. Her ne kadar mal beyanında bulunmamak için verilen 10 günlük disiplin hapsi yasa ile kaldırılmış olsa da, yine aynı şekilde mal beyanında bulunmamaktan dolayı 3 ay hapsen tazyik cezası verilebilir. Bu durum, borçlunun hakkında yürütülen icra dairesindeki dosyasına mal beyanında bulunmaması durumunda, icra mahkemesine yapılan şikayet ile gerçekleşir. Ancak hakkında verilen bu 3 aylık hapsen tazyik cezası mal beyanında bulunulduğu andan itibaren düşer ve ceza ortadan kalkar.

Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.